Sezon Açılış Temizliği

Havuzları kullanıma açmadan önce kullanıcılar açısından gerekli hijyen koşullarının sağlanması amacıyla bahar aylarında uygulanması gereken bakım işlemlerini kapsamaktadır.

Sezon başında yüzme havuzlarının devreye alınması için yapılması gerekenler sırasıyla; derz bakımı,filtre bakımı,denge tankı bakımı,kimyasal uygulama işlemleri ve havuz ekipman bakımları ‘dır;

Derz Bakımı;derz tamiri

Havuz seramikleri arasındaki derzlerin düzgün ve pürüzsüz olması, yosun ve mantarların derz aralarındaki ince boşluklara tututanarak gelişmesini önlemek açısından oldukça büyük önem teşkil eder.

Yapılması Gereken İşlemler;

. Deforme olmuş derz araları komple boşaltıldıktan sonra tekrar doldurulur.

. Özel bir derz dolgu malzemesinin kullanılmalıdır.

. Havuz boşsa, dip ve yan duvarları temizlenip sulandırmadan Yosun Önleyici kimyasalı uygulanmalıdır.

. Uygulamadan sonra 2-3 saat kurumaya bırakılır ve son olarak içme suyu niteliğine sahip su ile doldurma işlemi yapılır.

Derz bakımı yapılmadığı taktirde bir süre sonra derz araları kabararak kopar veya yosun üremesine neden olacak şekilde çatlaklar meydana gelebilir.

Filtre Bakımı;

Yoğun olarak kullanılan havuzların filtrelerinde zamanla vücut yağı, güneş yağı gibi artıklar birikerek su geçirmez bir film tabakası oluşturur. Ayrıca suyun içerdiği kireç, kum tanecikleri arasında birikerek kumu bloke eder ve iş görmez hale getirir.Sezon açılmadan önce havuz filtresine özel hazırlanmış kimyasalı uygulayarak filtrenin yüksek performansta çalışması sağlanmaktadır.Bu işlem  filtre içerisindeki kir ve kireç oluşumlarını malzemeye zarar vermeden temizler.

Yapılması Gereken İşlemler; 

. Filtrasyon sisteminin filtre, pompa, kıl tutucular, valf ve denge depo hattı (skimmer)  temiz ve kullanıma hazır olduğundan emin olunmalıdır. Filtre kapağı açılarak filtre üst yüzeyinde birikmiş olan ölü bakteri,bitki,yaprak gibi kirlilikler sıyrılarak alınır.

. Havuz boşsa suyla doldurulur, doluysa filtrasyon sistemi çalıştırılır.

. En fazla 5 yılda bir filtre kumu yenilenmelidir.

Denge Tankı Bakımı;

Yapılması Gereken İşlemler; 

. Denge tankı ve savaklar boşaltılarak sezon boyunca birikmiş olan tortu ve pislikler temizlenir. İç yüzey seramik kaplanır.

. Tortu boşaltma hattı yoksa yapılmalıdır.

. Su besleme hattı şamandırası kontrol edilmelidir.

. Sızdırmazlık kontrolleri yapılmalıdır.

Tesisat ve Motor ve Bakımı;

Motorlar komple elden geçirilmeli,değişmesi gereken parçalar(keçe,bilye vs.)varsa değiştirilmelidir.

Tesisat kontrol edilerek, bozuk vana ,çekvalf olup olmadığı tespit edilmeli, tesisatta sızma, kırık, çatlak gibi problemler varsa giderilmelidir.

 

Kimyasal Uygulaması;

Havuza su doldurulmadan önce su ile temas eden tüm havuz cidarına, savak hatlarına ve taşma ızgaralarına film yapma özelliği olan bir yosun önleyici kimyasal sürülmesi ve 2-3 saat kurumaya bırakıldıktan sonra havuza su doldurma işlemine geçilmelidir.

Havuza su doldurulduktan sonra havuz suyuna ‘Şok Klorlama’ yapılmalıdır.Şok Klorlama : Havuzda giderilememiş olabilecek bakteri, mantar vb. biyolojik kirliliklere karşı önlem almak amaçlı havuzda 5-10 ppm (mg/L) klor bulunacak şekilde Klor havuza dozlanır. Bu şekilde suyun içerdiği tüm organik maddeler,mikroorganizmalar,azotlu bileşikler vs. okside edilir böylece havuz hijyen açısından kullanıma hazır hale getirilir.

Yapılması Gereken İşlemler;

. Havuzda su varsa boşaltılıp, temizlik maddeleri ile temizlenir.

. Su doldurulmadan önce, havuz tabanı, duvarları ve taşma savak ve ızgaraları gibi direkt su ile temas eden yerleri etkili bir Yosun Önleyici konsantre halde fırça ile sürülerek derz araları ve havuz yüzeyine kimyasalın yerleşmesi sağlanır. Yosun önleyici kuruyana kadar birkaç saat beklenmelidir.

. İçme suyu niteliğindeki suyla havuz dolumu yapılmalıdır.
. Havuz kuyu suyu ile doldurulmuşsa çeşitli metal iyonları (demir, mangan, …) nedeni ile berrak bir renklilik gözlenebilir, ileriki aşamalarda bu renk giderilecektir.

. Havuz bakımında en önemli unsur pH kontrolü olduğundan, kullanılan kimyasalların en verimli şekilde etkili olabilmeleri için öncelikle pH dengesi sağlanmalıdır. Havuz suyu pH’ı 6.8 – 7.2 ararsında olmalıdır. (Çöktürücü etkinliği açısından ideal pH aralığıdır.) Uygun değil ise pH Düzenleyiciler yardımıyla ideal limit ararlıklarına getirilmelidir.

. Gerek duyulduğu taktirde çöktürücü ve topaklayıcı kimyasalı uygulanmalıdır. Filtrasyon sistemi 1 – 2 saat çalıştırılmaya devam ettirilerek uygulanan kimyasalın tüm havuza yayılması sağlanır.

. Bu süre geçtikten sonra sirkülasyon pompaları kapatılıp topaklaşan kirliliklerin durgun suda 6 – 8 saat dibe çökmeleri beklenir. Sonrasında dibe çöken partiküller filtreye uğratmadan rögara gönderilmelidir. Motor ön sepeti temizlenir. Kum filtresi ters yıkama – durulama işlemleri sırasıyla yapılmalıdır.
. Havuz suyu pH’ı tekrar kontrol edilir. İdeal pH aralığı olan 7,2 – 7,4’e getirilmelidir.

. Havuz suyuna ‘Şok Klorlama’ yapılmalıdır. Şok Klorlama : Havuzda giderilememiş olabilecek bakteri, mantar vb. biyolojik kirliliklere karşı önlem almak amaçlı havuzda 5-10 ppm (mg/L) klor bulunacak şekilde Klor havuza dozlanır. Bu şekilde suyun içerdiği tüm organik maddeler,mikroorganizmalar,azotlu bileşikler vs. okside edilir böylece havuz hijyen açısından kullanıma hazır hale getirilir.

. Şok klorlama sonrası Yosun Önleyici ilave edilir. Havuz en az 24 saat devamlı çalışmaya alınarak suyun içinde bulunan kimyasalların filtre üzerinde zorlaması ile mikroorganizmaların tamamının yok edilmesi sağlanır.

Havuz kimyasal parametre değerlerinin ölçümü yapılmalıdır. PH değeri ve klor konsantrasyonu ideal değer aralığına geldiğinde havuz kullanıma açılabilmektedir.

Bu uygulamaların tamamını ERA Havuz olarak siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Bizimle irtibata geçmek için “iletişim bölümünden gerekli bilgilere ulaşabillirsiniz.